Десертите са висш пилотаж, обичат да казват някои известни шеф готвачи. А според нас няма нищо...