В света се изхвърлят тонове годна за консумация храна. Нейното производство оставя отпечатък върху природата и...