Най-общо казано скоростта, с която тялото ни превръща храната в енергия и изразходва тази енергия, се...