Откакто COVID-19 премести активния живот между четирите стени на дома, определението „натоварено ежедневие“ започна да изглежда...