Днес ще си поговорим за  забавната и образователна страна на извънредното положение. Това е добра възможност,...