Едното от основните правила в замразяването е, че продуктите във фризера трябва да са „свободни”. Това...