Всяка година в страните от ЕС се изхвърлят 88 милиона тона храна. В същото време милиони...