Ако ви кажем, че по-добър източник на витамини от свежите и сони цитруси едва ли ще...