Зехтин или рафинирано олио? Въпросът звучи като зададен по хамлетовски. Остава само продължението – that is...