С настоящото уведомление за поверителност „Мейт България“ ЕООД, ЕИК 202280811 („Мейт България“, „Ние“, „Дружеството“) Ви предоставяме информация относно Вашите лични данни, които може да обработваме във връзка с администриране на нашата Facebook фен страница.    

Според Европейския съд, Facebook като социална платформа и администраторът на фен страница (Мейт България) в същата социална платформа са квалифицирани като отделни администратори на лични данни.

Ето защо настоящото уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете как и защо можем да използваме вашата лична информация, качена в тази фен страница. Моля, обърнете внимание, че Facebook определя преди всичко целите и средствата за обработка на личните данни, качени в социалната платформа, така че сигурността и публичността на Вашите лични данни може да варира в зависимост от настройките за поверителност, които сте избрали за вашия профил. Изброените по-долу примери са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки потребител на Facebook, чиито лични данни са качени във фен страницата.

Какви лични данни обработваме в нашата фен страница?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данните“), включително такива данни, които могат да бъдат обект на специфична защита съгласно приложимото местно и европейско законодателство за защита на данните.

Личните данни, които се обработват във фен страницата, се състоят основно от имена, снимки, коментари и друга информация за вашия акаунт във Facebook, която може да решите да публикувате в нашата фен страница.

Обработката на лични данни се основава на Вашето съгласие. Моля, обърнете внимание, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нашата фен страница и поискате да изтрием личната ви информация, публикувана на нашата фен страница (ако Facebook като отделен контролер е разрешил такава опция).

Къде можете да намерите допълнителна информация за вашите права и целите, за които се обработват личните Ви данни?

Моля, обърнете внимание, че като администратор на фен страница във Facebook, Мейт България няма директен контрол върху периодите на запазване, прехвърлянията на трети страни, разрешаването на достъп или други аспекти на обработката на личните ви данни.

Мейт България желае да ви увери, че като администратор на фен страница във Facebook, ние ще направим всичко възможно да запазим сигурността на личните Ви данни, да спазваме разпоредбите на приложимото законодателство в областта на защитата на лични данни и да зачитаме вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни. Допълнителна информация за нашата политика за защита на личните данни, включително как можете да упражнявате правата си, можете да намерите на следния адрес: https://matekitchen.com/privacy-policy/.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас по въпроси, свързани с поверителността на вашите данни, като пишете съобщение на нашата фен страница или чрез следния имейл адрес: cook@matekitchen.com