Септември е – дори да нямате навика да поглеждате към календара, можете да познаете по уханието...