Традициите не са това, което бяха. Свикнахме с тези думи да обясняваме и оправдаваме „актуализациите“, които...