10 минути са нужни да се отделим от реалността. С кафе, с мълчание, с песен-две, с...