Сещате ли се за какво бихте могли да използвате люспите от лук, освен за боядисване на...