Ако смятате, че за по-малко от 10 лв. може да се направи само салата или някакъв...