Най-краткото определение за имунитет е сложна биологична структура на организма, която го предпазва от болести и...