олио

Подлучени тиквички

Знаете ли кое е най-краткото определение за любимите на всички подлучени тиквички? Веднага ще ви кажем