Едното от основните правила в замразяването е, че продуктите във фризера трябва да са „свободни”. Това означава, че когато ги подреждате, между тях трябва да има пространство, за да циркулира въздухът. Иначе няма да се охладят добре.

Когато поставяте нещо в камерата на хладилника или фризера, убедете се, че в опаковката има възможно най-малко въздух. Така продуктът ще се замрази по-бързо, а съхранението му ще бъде по-качествено и здравословно, а и ще заеме по-малко място.

Плътно затворените опаковки ви гарантират, че различните продукти няма да поемат миризма един от друг. Т.е., че месото няма да замирише на риба например.

Най-добре съхранявайте всичко в малки пакети и контейнери. Така ще можете да вземете точно толкова, колкото ви е необходимо. Освен това няма да се налага да изхвърляте ненужното количество, защото не ви е нужно, а не можете да го замразите повторно.

Колкото по-малък обем продукт замразявате, толкова по-лесно той ще достигне необходимите минус 18 градуса. Например зеленчуците, подредени в пакетчета с дебелина 2 см, ще замръзнат два пъти по-бързо от дебелите 4 см.