Стигнахме най-сетне до онзи момент на изобилие в годината, когато плодовете са не само източник на...