Приготвили сте домашна лимонада и ви е останал половин лимон? Не го изхвъляйте. Защото… С него...