Цветята в кухнята! Хрумвало ли ви е да ги използвате като кулинарен продукт? Според тълковния речник...