Едва ли ще е изненада за някого фактът, че диабетът всъщност се открива случайно. Обикновено това става, когато се правят изследвания за друго заболяване.

Той е коварно заболяване, което се развива бавно и в началото не дава почти никакви симптоми. Ако не се диагностицира и лекува, може да доведе до тежки дори фатални късни последици. Диабетът от тип 2 например се развива бавно и ако бъде открит навреме и се следва правилен режим на живот и лечение, може да се постигне дълъг активен живот.

За жалост, реалността и у нас, и по света не е така оптимистична. Сухите цифри сочат, че близо половината от болните от захарен диабет в България не са диагностицирани, проследявани, лекувани. Около 75% от болните, които получават инфаркт и постъпват заради инфаркт в интензивните кардиологични отделения, имат някакво смущение на въглехидратната обмяна, което не е диагностицирано навреме.

Затова, както и при всички други заболявания, от първостепенна важност е превенцията. Тъй като проверката на кръвната захар е най сигурният начин за потвърждаване или отхвърляне на диагнозата захарен диабет, е достатъчно регулярно изследване на кръвта.

Веднъж годишно, дори и да нямате особени оплаквания, трябва да тествате нивото на кръвната си захар с обикновено лабораторно изследване. Нито боли, нито е скъпо, нито отнема много време. Резултатите от него обаче могат да ви спестят тежки усложнения и сериозно влошаване на качеството на живот.

Ако попадате в някоя от следните групи, изследването на кръвната захар е повече от задължително:

  • страдате от наднормено тегло и затлъстяване;
  • сред роднините ви по пряка линия има диабетик;
  • родили сте дете, което тежи повече от 4 кг;
  • страдате от хипертония;
  • диагностицирани сте с дислипидемия;
  • с предходни изследвания при вас е установен предиабет;
  • страдате от сърдечносъдово заболяване;
  • диагностицирани сте със синдром на поликистозните яйчници.

Нормалните стойности на кръвната захар /КЗ/ при хора без захарен диабет са:

КЗ на гладно 3.5 – 5.6 mmol/l
2 часа след хранене < 7.8 mmol/

При най-честото измерване на сутрешна кръвна захар на гладно се имат предвид следните стойности.

КЗ < 5.6 mmol/l = нормална КЗ на гладно

КЗ 5.6 – 6.9 mmol/l = нарушена гликемия на гладно /НГГ/

КЗ > 7.0 mmol/l = работна диагноза захарен диабет – диагнозата трябва да се подкрепи от другите критерии за захарен диабет.

Както ще ви кажат във всяка лаборатория, еднократното изследване не може да бъде основание за поставяне на диагноза. Всяко отклонение от нормалната гликемия на гладно трябва да се уточни с подробен тест за изясняване типа на въглехидратното нарушение и поставяне на точна диагноза от специалист.

Диагнозата диабет не трябва да се основава на еднократно измерено увеличение на кръвната захар. Поставянето на диагнозата може да изисква по-нататъшно измерване на кръвната захар на гладно и/или 2 часа след нахранване и /или при орален глюкозо-толерансен тест (ОГТТ).