„Баба и дядо гледаха овце и магаре, имаха лозе, нива с тютюн… Работата на село беше...