До ерата на инсулина децата, страдащи от диабет, са били обречени. И до днес единственият метод за лечение на диабет тип 1 е приложенито на инсулинов препарат. Но от изключително значение за добрия контрол на въглехидратния метаболизъм при лечението на захарния диабет тип 1 при деца е комплексният подход – приложение на инсулин, правилен хранителен режим и физическа активност. Отговорността на семейството и близките за познаване на специфичните нужди на дете с диабет е от основно значение за протичане на заболяването и предпазване от усложнения.

Съществува огромно разнообразие по отношение на видовете инсулин и режима на приложение. Целта обаче е една – да се осигури нормално ниво на кръвната захар и да се предотврати рискът от развитие на хипогликемии.

Най-често прилаганата схема е интензифицирана инсулинова терапия. Тя се състои в еднократно или двукратно приложение на  дългодействащ инсулин (обикновено сутрин и късно вечер), както и три- или четирикратно приложение на бързодействащ инсулин преди всяко хранене. Използват се два вида инсулин – изкуствено синтезиран човешки инсулин или инсулинови аналози, които имат още по-добър ефект. Този терапевтичен режим позволява известна свобода по отношение на хранителното меню, като същевременно осигурява много добър контрол на кръвната захар.

Конвенционалната инсулинова терапия се състои в двукратно инжектиране на инсулинови микстури, съставени от смес бавнодействащ  и дългодействащ инсулин. Тази схема намалява броя на инсулиновите инжекции, обаче не позволява големи вариации по отношение на дневния хранителен режим.

Снимка: MPR Photography

Инсулинова помпа. В последните години започват широко да се налага лечението с т.нар. инсулинови помпи. Те осигуряват непрекъсната подкожна инсулинова инфузия, посредством устройство на батерии. По този начин нивата на инсулин в кръвта се доближават до физиологичните и се осигурява по-добър контрол на кръвната захар.

Голямото разнообразие на инсулинови препарати и форми на апликация дава възможност за определена гъвкавост в лечението на диабета. Целта е да се изготви най-подходящият терапевтичен план, в зависимост от състоянието на детето и семейната среда.

Терапията се състои не само в определянето на инсулиновата доза и режима на приложение, но и в обучение на семейството и детето. Родителите трябва да се научат как се измерва кръвната захар и какво значат стойностите й. Те трябва да могат да разпознават първите прояви на хипогликемия и своевременно да реагират. От първостепенно значение е и правилното хранене на деца с инсулинова терапия.