Отиващият си месец март традиционно е посветен на разговора за социалните, икономическите, културните и политическите постижения на жените. И на дългия път, който световното общество трябва да извърви, за да стигне до целената (социална) равнопоставеност между половете. Защото обективните факти сочат, че на жените по света все още им се налага да преодоляват сериозни системни и културни бариери, за да успяват. Иначе казано, да доказват своята пълноценност отвъд отговорностите за оцеляването на вида, които природата им е вменила.  

В началото на този женски месец поканихме мъжката част от почитателите на Mate Kitchen да влязат в кухнята и да изненадат половинките си, като приготвят празнична вечеря за 8 март. Идеята беше не храната сама по себе си, а признанието. За всички усилия, които жените всекидневно полагат за дома и семейството. Но най-вече за енергията, с която горят извън него, на работното си място, и поддържането на баланса между тях. В този ред на мисли, приготвянето на тази вечеря, особено ако се случва по-често и без повод, има много по-голяма стойност като социален акт на подкрепа. Защото всеки от нас с личното си отношение носи своя дял от отговорността за постигането на социална справедливост.

А как всъщност се постига тя и какво искат жените извън кухнята?

Не с менторство и с влизане в ролята на спасител, а с малки, всекидневни действия и най-вече взаимодействия, които моделират приобщаващо поведение. Такъв поне е отговорът, който технологичният гигант Lenovo дава на този въпрос. Той е базиран на опита, споделен от някои от жените на ръководни позиции в мултинационалната компания.

От една страна, те изтъкват проявите на подкрепа, разбиране, емпатия. Към тях обаче със същата значимост добавят взискателността, критичността, обективността в преценката на личностните качества. Съдействието за развиването на личностния потенциал и желанието за вникване в различната гледна точка също. Всичко това е ефективно, когато идва под знака на спонтанността. Без да бъде специално насърчавано и съответно възнаграждавано.    

„Истинската подкрепа няма нужда от етикети. Много често хората, които демонстрират такова поведение, дори не си дават сметка за него и за ефекта, който произвеждат.“ Това коментира Симона Стоица от подразделението на Lenovo в Братислава.

Общото мнение, което тя и колежките й в компанията от целия свят, споделят е, че имат нужда да получават „разбиране за предизвикателствата, с които се сблъскват жените на работното си място“. Но това съвсем не е всичко. „Опитът, който са натрупали, да бъде зачитан и въз основа на това да бъдат ценени и уважавани като равни“.   

Това, което изтъкват колегите им, е, че в работата с жени човек не трябва да разчита на предположения, а просто да задава конкретни въпроси. И – което е по-важното – да слуша внимателно отговорите.  

И понеже разговорът се завъртя около приготвянето на вечерята – жената трябва да е поводът, не датата.