Те са малки, но много ценни. Можете да готвите с тях или да ги добавите накрая...