Самолети, дронове, комплексно събиране и анализ на информация, технологии с изкуствен интелект. До неотдавна това бяха реквизити за сложна военна операция, а днес са неотменна част от модерния начин за правене на земеделие.

Благодарение на новите технологии селскостопанските производители се радват не само на по-високи добиви, но и използват по-малко пестициди, отчитат по-малка загуба на ценни хранителни вещества и по-голяма устойчивост. И говорят за четвърта аграрна революция.

Как се стигна дотук

Земеделието извървява дълъг път от възникването си до днес. Подобно на редица други индустрии, то преминава редица скокове, които се обуславят най-вече от въвеждането на по-интелигентно оборудване и технологии, които спомагат за подобряване на добива и качеството на продукцията.

През XVIII век понятието „модерно земеделие“ се характеризира с прилагане на по-интелигентни практики за управление на почвата (1-ва революция). Следва механизацията чрез въвеждането на двигателя с вътрешно горене в земеделските инструменти през 20-те години на XX век (2-ра революция).

Когато химията навлиза в земеделието и използването на азотни и фосфатни торове става масово през 60-те и 70-те години (3-та революция), за всички вече е ясно, че бъдещето на човечеството и напредъкът зависят от комбинацията между знание и технологии.

Четвърта аграрна революция в земеделието

Четвъртата аграрна революция, на която сме свидетели днес, е дигитална. Към механизацията се добавя използването на сензори, камери, дронове, тестването и анализите не само на ресурсите, но и на факторите, които оказват непосредствено влияние върху тях, в частност климатичните изменения. Всичко това се управлява не от конски, а от изчислителни сили.

С две ръце „за“ модерното, технологично обезпечено земеделие са стопаните от Нова Зеландия. Те държат бъдещето в ръцете си благодарение на Ravensdown. Това е управляван от фермери кооператив, чиято цел е да модернизира процесите, свързани с отглеждането на животни и хранителни култури. Посредством иновативни компютърни системи те обединяват опита на поколенията земеделци преди тях със сложния анализ на различни определящи селското стопанство фактори. Нещо повече, технологиите им позволяват на направят анализ и да разработят план за управление за всяка отделна ферма, стъпвайки се на събраната информация, отнасяща се единствено и само за нея.

Благодарение на това производителите могат да взимат по-интелигентни решения за земеделието, да намалят въздействието от него върху околната среда и в същото време извлекат максималното от земята.

Работи се не в офис, а на терен. Подходът е строго индивидуален и преобладаващо цифров. И трябва да бъде перфектно технологично обезпечен.

Земеделие и нови технологии

Ravensdown се обръщат към технологичния гигант Lenovo в търсене на мощно, леко и надеждно компютърно решение, което би позволило на екипите им на място да работят спокойно на терен и докато са в движение. Нещо повече, техниката трябва да може да работи безотказно при всякакви екстремни условия извън спокойното офисно пространство. 

Правилният отговор на тези търсения се оказва ThinkPad X1 Carbon. Той е тестван на 12 изисквания от военен клас и е преминал повече от 200 проверки на качеството, за да се гарантира, че работи в екстремни условия. Четирите слоя подсилено с въглеродни влакна шаси и ролка с магнезиева сплав гарантират, че той може без никакво затруднение да се справи с предизвикателствата на прашния фермерски живот.

За да могат земеделците не само в Нова Зеландия да превръщат с още по-голям успех и слънчевите лъчи, водата и хранителните вещества в безценен продукт за ежедневна консумация.