Както вече коментирахме, в не малък брой от случаите, когато говорим за болки в кръста, става въпрос за възпаление на едната или и двете сакроилиачни стави. Това са ставите, които се намират между опашната кост и тазовите кости.

Често пациенти, които се оплакват от лумбална дискогенна болка, радикулопатия, фасетен синдром, могат да развият и сакроилиачна болка.

Когото болката е овладяна в ставите, се препоръчват упражнения за тяхното лечение и профилактика. Задачата им е да възстановят баланса между определени мускулни групи, да възстановят дължината на някои мускули, както и тяхната сила, да укрепят и стабилизират самите стави и т.н.

Някои от тези упражнения при болки в кръста могат без затруднение да се изпълняват и в домашни условия.

Упражнения за сакроилиачни стави

Упражнение 1

Упражнение за кръст с възглавница

Легнете по гръб.  Използвайте кутия или няколко твърди възглавници, за да повдигнете краката и отпуснете главата си върху малка възглавница.  Кръстосайте единия крак над другия.  Стиснете краката си заедно.  Задръжте, след това се отпуснете и повторете.

Упражнение 2

Упражнение за кръст с ластик

Легнете по гръб.  Вдигнете се на лактите, за да подкрепите горната част на тялото или легнете свободно на пода без напрежение. Сгънете коленете си и поставете възглавница или топка между коленете.  Притиснете коленете си, стискайки възглавницата или топката.  Задръжте, след това се отпуснете и повторете. Следващото упражнение при болки в кръста отново се изпълнява на равна и твърда повърхност. Легнете по гръб със свити колене. Завържете колан или широка лента от плат свободно около коленете. Избутайте коленете си към колана.  Задръжте, след това се отпуснете и повторете.

Упражнение 3

Упражнение за кръст със сгънат крак

Легнете на вашата засегната страна. Сгънете горния си крак и го поставете отпред над долнолежащия крак. Обърнете горната част на тялото си към тавана или останете настрани. Натиснете горния крак към пода или масата. Задръжте, след това се отпуснете и повторете.

Упражнение 4

Упражнение за кръст с кръстосан крак

Легнете на пода, масата или леглото. Отпуснете единия си крак на пода или го оставете да увисне от масата или леглото. Свийте другия крак и го сграбчете с ръцете под коляното. Издърпайте свития крак към вашия гръден кош. Задръжте, след това се отпуснете и повторете.

Упражнение 5

Упражнение за кръст с кръстосан крак

Легнете по гръб. Кръстосайте единия си крак свит на над коляното на другия крак. Сграбчете с ръце долния крак под коляното. Използвайте ръцете си, за да издърпате своите колене към гърдите. Задръжте, след това се отпуснете и повторете.

Упражнение 6

Седнете на пода с изпънати крака. Свийте едното коляно и кръстосайте крака над другия изпънат крак. Поставете ръката отстрани на сгънатия в коляното крак, за да задържите крака към другия крак, като поддържате горната част на тялото изправена, а другата ръка поддържа равновесието на тялото. Натиснете сгънатият крак посредством ръката и задръжте, след това отпуснете. Повторете упражнението няколко пъти.