Някога в съдържанието на хляба не са присъствали други съставки освен вода, сол и брашно. Днес...